Tussentijdse toets

De tussentijdse toets

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloop als een echte examen .Het is een goed gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijk-examen ,het kan je helpen om eventuel nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid.Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiale exameneisen.Je instructeur rijdt mee.

De TTT duurt even lang als een rijexamen. na afloop van de toets krijg je een advies over de examen onderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden Samen kunnen we dan aan de slag om de opleiding af te ronden.Als je de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgendexamene .

VOOR WIE

De tussentijtse toets (TTT) is bedoeld voor kandidaten die CBR-Examen gaan doen in de categorieen B,(personenauto),BE(personenautomet aanhanger)en AVD(verkeersdeelneming voor de motor).