Goedkoopste Rijschool Almere/rijlessen Almere/rijbewijs Almere

Rijschool Almere rijlessen Almere

Zaya Rijopleiding 

Een goede rijopleiding is de basis voor een veilige toekomst op de weg. De keuze dat je maakt voor een rijschool is heel belangrijk.Daarbij spelen zaken als kosten, kwaliteit en begeleiding een grote rol. Rijschool ZAYA zorgt ervoor dat je zelfstandig leert autorijden en niet 'even' het rijbewijs haalt.all van af de eerste rijles kan je de auto zelf rijden.

foto_samen.jpg

 

WIE ZIJN WIJ

Autorijschool Zaya een van de beste rijscholen die bekend is in Almere en omgeving in het geven van perfecte rijles in schakel en automaat dankzij ons ervaren en geduldige instructeurs.

Wij bieden rijlessen voor vrouwen (door vrouwelijke rij-instructrice) deze rijlessen worden door vrouwelijke rij-instructeur verzorgd, waardoor vrouwen meer kunnen ontspannen en meer richten op lessen.

 

 

waarom autorijschool Zaya

  • Rijlessen op maat nooit te veel betalen
  • Gespecialiceerd in faalangst
  • Hoge kwaliteit rijles gegarandeerd
  • Gratis intakegesprek
  • Geduldige instructeurs 
  • Voordelige tarieven
  • Direct beginnen dus geen wacht tijd
  • Moderne les autos
  • Hoog slagingspercentage
  • Schakel & automaat
  • Flexibiliteit s avonds en op zaterdag en geen extra kosten
  • In termijn betalen mogelijk
  • Vaste rij-instructeur per leerling
  • Unieke manier van het les geven
  • vrouwelijke_rij-instruceur.jpg

 

De Rijles

 • Bij ons de kwaliteit van de rijles van belang.
 • Professionele manier in het rijles geven met tips en informatie.
 • De les wordt aangepast aan de leerling.
 • heb je Faalangst stap voor stap op een rustige terrein beginnen zo kan je gerust leren rijden.
 • Je krijgt te horen op het eind van elk les wat de nieuwe les wordt.
 • Je wordt in het begin van de rijles geinformeerd over wat en waar de les  gaat uitvoeren.
 • Heb je moeite met het uitvoeren van bijzondere verrichtingen meer aandacht voor geven en herhalen.
 • Voor het afnemen van het praktijk- Examen . cbr-examen locatie roete leren en oefenen met extra inzicht geven over de complexe situaties op verschillende plaatsen.

 

Examen locatie

Eemnes , Amsterdam , Zaandam , Harderwijk , Emmeloord

Examen locatie BNOR

Bussum , Amsterdam-zuidoost , Zaandam , Harderwijk , Emmeloord

 

Algemene voorwaarden zayarijschool 

Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 

 1.1 De leerling krijgt  praktijkles van een rij-instructeur die aan  de eisen voldoet van  de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).  

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten of het afgesproken pakket betaald zijn.  

Uitzondering: Wanneer theorie examen moet worden gedaan of bij termijnbetaling. 

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in    geval van onmacht, kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.  

1.4 De rijles die bestaat uit 60 minuten, moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de  bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben. 

Voorbeeld: Boodschappen doen, koffiepauze houden of lange (telefoon)gesprekken voeren. 

Uitzondering: Een flesje drinken halen bij de tankstation valt hier expliciet buiten.  

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling  aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.  

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de    

hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur 

ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of 

schadevergoeding.  

1.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt of gegeten. 

1.8 De instructeur heeft schone handen en zit fris naast de kandidaat en is verder verzorgd en vrij van boeren of winderigheid. 

Uitzondering: Wanneer een kandidaat slordig is in het rijden kan dat lijden tot extra transpireren van de instructeur.               

 Artikel 2 De leerling dient zich te houden aan de volgende regels: 

 2.1 Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn.Tevens dient de leerling tijdens de   lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.  

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. 

Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. 

Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.  

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 32 uur van te voren melden, 

 anders heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de 

 gereserveerde tijd.  

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende 

 reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. 

Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname, vakantie of dergelijke.  

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische  toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.  

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 

2.7 De leerling heeft schone handen en zit fris naast de instructeur en is verder  verzorgd en vrij van  boeren of winderigheid. 

 Artikel 3 Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: 

 3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere  losse les.  

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de laatste            termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet.  

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in  debetaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt er dan echter ook niet betaalt dan ontvang je 7 dagen na de mondelinge        waarschuwing een herinneringsfactuur van de achterstand. De Rijschool heeft het recht het bedrag  van de achterstand te verhogen met een minimum van  € 16,50 aan administratiekosten inclusief BTW. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag  nadat er 14 dagen zijn verstreken na de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente. 

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat de Rijschool een                  incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.  

3.5 Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de les prijs gehad.  

                

Artikel 4 Examen of Herexamen:

 4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling        toegerekend kunnen worden, moet de  leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Hetexamen komt te vervallen.  

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan  hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één  losse rijles te berekenen. 

 Artikel 5 Beëindigen van een (les)contract of ander overeenkomst: 

 5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:  

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool 

(zie artikel 2.5)  

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.  

 Artikel 6 Aanvullende afspraken: 

 6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (ouders/voogd) maken. Deze zullen dan in een overeenkomst worden vastgelegd. Echter deze AV zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht blijven.  

 Artikel 7 Lespakketten: 

 7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling 

nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. 

7.2 Als de leerling mogelijk sneller toe is aan examen kunnen de uren gewoon worden benut. Er is      immers van te voren afgesproken  hoeveel lessen er ongeveer nodig zullen zijn en er is van te voren een contract getekend, waarbij beide  partijen aangeven er mee eens  te zijn. Ook is er een korting of  gratis theorieboek /en of theorie CD-ROM gegeven en daarom zal er derhalve ook nooit restitutie plaats vinden. 

7.3 Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van twee uur gegeven, de leerling moet hier ook rekening mee houden. 

Artikel 8 Vrijwaring: Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: 

8.1 De Rijschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, zayarijschool.nl draag zelf het risico.  

8.2 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. 

Voorbeeld: Als de instructeur een aantal malen heeft verteld, let op je snelheid of niet te dicht langs geparkeerde auto's (ruimtekussen), 

dan verwacht de instructeur dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.  

8.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen diede rijvaardigheid kunnen  beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.   Het is overigens ook  verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de  verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke  medicijnen moet gebruiken.  

8.4 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan   bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval  ook 

geen lesauto besturen. 

Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor  eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.  

 Artikel 9 Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen: 

 9.1 De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto  

9.2 De AV kun je raadplegen via de webpagina of sub pagina’s, het staat uiterst rechtsonder in grijze gebied naast de copyrighttekst.  

9.3 De AV zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel (KVK) te Almere  

9.4 Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

9.5 De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de   ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.  

9.6 De leerling kan, als de in lid 5 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aan geeft of niets

Mochten er toch nog vragen zijn, mail de rijschool  dan naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel met 06-43495552